Przedmiotowe systemy oceniania

Szkoła Podstawowa:

W oddziałach dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują oceny opisowe, zgodne z wytycznymi i załącznikami umieszczonymi w odpowiednich do poziomu kształcenia statutach szkoły, z wyjątkiem ocen z religii.