Przedmiotowe systemy oceniania

Szkoła Podstawowa:

Gimnazjum:

W oddziałach dla uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują oceny opisowe, zgodne z wytycznymi i załącznikami umieszczonymi w WSO z wyjątkiem ocen z religii.