Oferta Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni w zakresie rehabilitacji

 

W naszej szkole w ramach rewalidacji indywidualnej odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Tymi zajęciami objęci są uczniowie ze wszystkich oddziałów szkoły, na każdym etapie edukacyjnym

Biorą w nich udział dzieci z wadami postawy, mózgowym porażeniem dziecięcym., autyzmem oraz zespołem Downa.

Zajęcia odbywają się według harmonogramu z podziałem na grupy , dni tygodnia oraz godziny.

W ramach rehabilitacji ruchowej uczniowie mogą korzystać z hydromasażu oraz dogoterapii.

Na zabiegi hydromasażu kwalifikuje dzieci lekarz wystawiający zaświadczenie o braku przeciwwskazań do tego typu zabiegów. Oferta hydromasażu skierowana jest głównie do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem . Zabiegi odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Terapia z udziałem psów (dogoterapia) odbywa się w szkole dzięki współpracy z Fundacją „Dogtor’ z Gdyni. Wolontariusze Fundacji wraz ze specjalnie do celów terapeutycznych przeszkolonymi psami prowadzą zajęcia w szkole dwa razy w tygodniu, w małych grupach. W tych zajęciach biorą udział dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej, dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem Downa.

W całokształcie zadań rehabilitacja ruchowa wraz z jej różnymi odmianami (hydroterapia, dogoterapia) spełnia w szkole rolę terapeutyczną , fizjologiczno-zdrowotną, praktyczno-sprawnościową, edukacyjną oraz wychowawczą i społeczną.

Celem tych oddziaływań jest harmonijny i wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci.