Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Specjalnych nr 17

Praca w bibliotece szkolnej głównie koncentruje się na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły.

Księgozbiór szkolny liczy około ośmiu tysięcy woluminów.

Praca pedagogiczna nie ogranicza się jedynie do wypożyczania książek i czasopism uczniom naszej szkoły. Ważne jest, by umożliwić uczniom kontakt ze słowem pisanym i by zachęcić ich
do czytania w ogóle i do aktywnego poszukiwania informacji o otaczającym świecie.

W ramach pracy przeprowadzane są także lekcje biblioteczne. Tematyka tych lekcji wiąże się
z pracą biblioteki i z jej zbiorami. Przykładowe tematy lekcji bibliotecznych to: „”Jak powstaje książka?”, „Zapoznanie z praca bibliotekarza”, „Jak dawniej pisano księgi”, „Spotkanie z książką”.

Biblioteka szkolna to również miejsce, w którym zamawia się podręczniki szkolne, przyjmuje
i rozdziela się je uczniom.

W bibliotece znajdują się też następujące czasopisma: „Biblioteka w szkole”, „Autyzm”, „Szkoła specjalna”, „Mój pies”, „Gdyński kwartalnik oświatowy”, przechowywane są archiwalne numery szkolnej gazetki „Nowinki” oraz programy nauczania.

Nauczyciele pracujący w szkole składają w bibliotece szkolnej opracowane przez siebie: scenariusze i konspekty lekcji, scenariusze imprez szkolnych, opisy warsztatów edukacyjnych, artykuły, autorskie programy nauczania przedmiotów oraz inne publikacje, z których mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane.

Godziny pracy biblioteki:

  • wtorek 13.00-15.00
  • środa 8.00-14.00
  • czwartek 11.00-14.00
  • piątek 8.00-12.00