Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Specjalnych nr 17

Praca w bibliotece szkolnej głównie koncentruje się na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły.
Księgozbiór szkolny liczy około ośmiu tysięcy woluminów.

Praca pedagogiczna nie ogranicza się jedynie do wypożyczania książek i czasopism uczniom naszej szkoły. Ważne jest, by umożliwić uczniom kontakt ze słowem pisanym i by zachęcić ich do czytania w ogóle i do aktywnego poszukiwania informacji o otaczającym świecie.

W ramach pracy przeprowadzane są także lekcje biblioteczne. Tematyka tych lekcji wiąże się z pracą biblioteki i z jej zbiorami. Przykładowe tematy lekcji bibliotecznych to: „Biblioteka szkolna i jej zbiory i organizacja”, „Wydawnictwa informacyjne”, „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci polskich poetów”, „Legendy o powstaniu państwa polskiego”, „77 urodziny Kubusia Puchatka” powiązane z czytaniem fragmentów tej powieści.

Biblioteka szkolna to również miejsce, w którym zamawia się podręczniki szkolne, przyjmuje i rozdziela się je uczniom.

Przez bibliotekę zamawiane są również czasopisma związane z pracą szkoły takie jak: „Biblioteka w Szkole”, „Szkoła Specjalna”, „Wychowanie na co dzień”, „Służba Pracownicza”, „Głos Nauczyciela”.

Nauczyciele pracujący w szkole składają w bibliotece szkolnej opracowane przez siebie: scenariusze i konspekty lekcji, scenariusze imprez szkolnych, opisy warsztatów edukacyjnych, artykuły, autorskie programy nauczania przedmiotów oraz inne publikacje, z których mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane.