KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 – 2017

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

 

[fusion_old_table id=3 /]

Dotyczy: Szkoła Podstawowa Nr 24
Gimnazjum Nr 21
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr2