ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

W szkole, w ramach rewalidacji indywidualnej, prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Na zajęcia uczęszczają uczniowie ze szkoły:

 • Szkoły Podstawowej,
 • Gimnazjum
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Kwalifikacji na zajęcia dokonuje Zespół Specjalistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W szkole zajęcia prowadzi specjalista terapeuta – oligofrenopedagog.

gabinet (2)Pod okiem specjalisty uczniowie ćwiczą:

 • czynności samoobsługowe,
 • spostrzeganie, koncentrację uwagi i pamięć,
 • wzrok, słuch, czucie i ruch całego ciała,
 • uważne słuchanie, poprawne mówienie, czytanie i liczenie,
 • umiejętności: rysowania, kolorowania, pisania i wycinania,
 • orientowanie się w przestrzeni oraz planowania własnych ruchów,
 • myślenie i kreatywność.

W gabinecie terapii każdy uczeń otrzymuje indywidualne wsparcie. Dużą wagę przywiązuje się do podnoszenia motywacji u uczniów aby podejmowali i kończyli zadania osiągając przy tym satysfakcję. Dlatego uczniowie wykonują zadania o różnym stopniu trudności, na miarę własnych możliwości. Podczas wyboru ćwiczeń bierze się pod uwagę zainteresowania uczniów.

W czasie zajęć stosuje się różne metody pracy terapeutycznej, takie jak: – elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, – elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, – elementy Pedagogiki Zabawy, – Terapię Ręki, – metody sylabowe: wg zesp. pod red. J. Mickiewicz i 18 struktur wyrazowych wg E. Kujawy, – elementy dramy.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjneAby uzyskać zamierzone cele terapeuta współpracuje z Rodzicami w ramach funkcjonującej w placówce „ Szkoły dla Rodziców”, która oferuje:

 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla Rodziców,
 • poszerza ich wiedzę o problemy związane z rozwojem dzieci oraz wskazuje rozwiązani tych problemów,
 • zapoznaje Rodziców z możliwościami i ograniczeniami rozwojowymi dzieci,
 • wskazuje metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem w rodzinie,
 • wspiera Rodziców w ich rodzicielskiej roli oraz rozwija rodzicielskie kompetencje.

gabinet (3)