W szkole  prowadzona jest  terapia dzieci i młodzieży w formie zajęć rewalidacyjnych. Są zajęcia dla uczniów z każdego etapu edukacyjnego.

Kwalifikacji  na zajęcia dokonuje Zespół Specjalistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W szkole zajęcia prowadzą specjaliści, którzy mają uprawnienia do tego typu zajęć, czyli  terapeuci pedagogiczni  – oligofrenopedagodzy.

Pod okiem specjalistów uczniowie ćwiczą:

 • czynności samoobsługowe,
 • spostrzeganie, koncentrację uwagi i różne rodzaje pamięci,
 • percepcję wzrokową, słuchową,  czucie i ruch całego ciała,
 • uważne słuchanie, poprawne mówienie, czytanie i liczenie,
 • umiejętności: rysowania, kolorowania, pisania i wycinania,
 • orientowanie się w przestrzeni oraz planowanie własnych ruchów,
 • myślenie i kreatywność,
 • umiejętności społeczne.

W gabinecie terapii każdy uczeń otrzymuje indywidualne wsparcie.

Podczas terapii dużą wagę przywiązuje się do podnoszenia motywacji u uczniów, t.j. aby każdy z nich podejmował, wykonywał  i kończył zadania osiągając przy tym satysfakcję. Jest to istotne dla nauki i życia codziennego. Dlatego uczniowie wykonują zadania o różnym stopniu trudności, na miarę własnych możliwości. Podczas wyboru ćwiczeń bierze się pod uwagę zainteresowania uczniów.

W czasie zajęć stosuje się różne metody pracy terapeutycznej, takie jak:

 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • elementy Pedagogiki Zabawy,
 • Terapię Ręki,
 • metody sylabowe czytania,
 • elementy dramy,
 • elementy integracji sensorycznej ,
 • elementy muzykoterapii,
 • gry i zabawy edukacyjne