Podczas codziennych kontaktów z rodzicami dzieci autystycznych w naszej placówce ujawniło się duże zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy grupy wsparcia. Koszty emocjonalne, społeczne oraz materialne ponoszone przez rodzinę dziecka autystycznego są dla niej ciężarem, z którym najczęściej muszą radzić sobie same. Obciążenie i stres są nieodłącznym elementem życia z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Specyfika tego zaburzenia powoduje, że rodzic często nie jest rozumiany w swoim najbliższym otoczeniu, w rodzinie, wśród znajomych. W związku z tym postanowiono stworzyć grupę wsparcia, która będzie skupiała swe działania wokół tego zagadnienia.

Od grudnia 2014 roku grupa wznowiła swoją działalność. Przy okazji spotkań rodzice mają okazję do pogłębienia wiedzy na tematy związane z wychowaniem i terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tematy pogadanek ustalana są na bieżąco i są dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych na terenie ZSS nr 17. Przewidywany czas trwania spotkania to ok 2 godziny.

Grupę prowadzi p. Maja Gawlik.