Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dostępną w zakładce.

Struktura

Sprawdź aktualności w naszych oddziałach!

Nasze projekty, przedsięwzięcia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektów realizowanych w naszej placówce.

Projekt edukacyjny „Kurs poza horyzont”

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest największą w Polsce placówką muzealnictwa nautologicznego i jedną z większych tego typu instytucji w Europie. Muzeum, realizując swoją misję upowszechniania morskiego dziedzictwa kulturowego, rozszerzyło …

Read More »
Copyright © 2016 ZSS 17