Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024

Dla Szkoły Podstawowej nr 24

  • 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek)
  • 24 listopada – (piątek)- Jubileusz 57 lecia Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdyni
  • 22 grudnia (piątek)
  • 2 maja (czwartek)
  • 29 i 31 maja (środa i piątek)
  • ? maj/czerwiec  – Szkolny Turniej Ekologiczno – portowy na Kolibkach

Dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

  • 24 listopada (piątek) – Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 24
  • 2 maja (czwartek)
  • 29 i 31 maja  (środa i piątek)