„ Po co jest teatr”

 

„ (…) A teatr jest po to ,

Żeby wszystko było inne niż dotąd.

Żeby iść do domu w zamyśleniu ,w zachwycie , (…)”

 

Joanna Kulmowa

Zabawa w teatr spełnia ogromną rolę w wszechstronnym rozwoju ucznia w zakresach:

 

 1. rozwoju poznawczego poprzez:
 • ćwiczenia w zakresie pamięci i koncentracji uwagi.
 • ćwiczenia orientacji w czasie i przestrzeni,
 • ćwiczenia w kojarzeniu i wyciąganiu wniosków,
 • rozwijanie wyobraźni oraz próby rozumienia, odczytywania metafory literackiej i plastycznej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej podczas obcowania z tekstem prozy i poezji.
 1. komunikacji . poprzez :
 • wzbogacanie słownictwa i umiejętności rozwijania komunikacji werbalnej,
 • ćwiczenia sprawności językowej w zakresie artykulacji, dykcji, modulacji głosu i właściwej interpretacji,
 • rozwijanie komunikacji interpersonalnej,
 • nawiązywania kontaktu wzrokowego w komunikacji interpersonalnej,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia mowy ciała,
 1. rozwoju emocjonalnego poprzez :
 • nazywanie i odczytywanie emocji swoich i innych osób,
 • rozumienia uczuć własnych i osób drugich,
 • dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
 • przezwyciężania onieśmielenia i wzbogacania poczucia własnej wartości,
 • wzmacnianie oddziaływań wychowawczych poprzez wzory z literatury,
 • diagnozowanie emocji, wizerunku ucznia poprzez techniki arteterapii,
 1. rozwoju osobowości poprzez :
 • kształtowanie własnej tożsamości,
 • oddzielaniu fikcji od rzeczywistości,
 • podnoszenie motywacji,
 • mobilizację do pokonywanie trudności,
 • naukę akceptację własnego ciała,
 1. rozwoju społecznego poprzez :
 • doskonalenie umiejętności współpracy i działania w zespole.
 • kształtowanie umiejętności organizacji i odpowiedzialności za wyznaczone zadania, role.
 • naukę nawiązywania poprawnych kontaktów z innymi ludźmi.
 • naukę kultury osobistej.
 • rozwijanie empatii.

Uczniowie spotykają się co tydzień na zajęciach koła prowadzonych przez p. Ewę Skrodzką i Sabinę Schenk. Uczestnicy nabywają i rozwijają swoje umiejętności (wykonując ćwiczenia plastyczne, manualne, etiudy, ucząc się tekstów na pamięć ), które sprawdzają m.in. podczas prób przedstawień.