DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

mgr Jolanta Tomporowska


WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

mgr Justyna Wanasz


WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

mgr Alicja Poniecka


KIEROWNIK ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

mgr Elżbieta Barszczewska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA