Wnioski po konferencji
„Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem – kompleksowy model oddziaływań”

30 listopada 2013 roku w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja pt. „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem – kompleksowy model oddziaływań”. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni – współorganizatorem Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia. Wykłady wygłosili zaproszeni prelegenci z Uniwersytetu Gdańskiego i ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Celem konferencji było propagowanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej autyzmu, a także zaprezentowanie oferty edukacyjno – terapeutycznej dla osób z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.

Dr Katarzyna Kampert (UG) dokonała analizy sytuacji rodzin dzieci autystycznych. Dr Jacek Kozłowski (UG) poruszył kwestie dotyczące procesów motywowania. Natomiast dr Filip Rybakowski (SWPS) omówił zagadnienia dotyczące farmakoterapii stosowanej u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 zaprezentowali zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, integracji sensorycznej, zajęcia prowadzone Metodą Tomatisa, a także alternatywne metody komunikacji. Nauczyciele z Punktu Przedszkolnego nr 1 zaprezentowali proces integracji najmłodszych dzieci autystycznych ze zdrowymi rówieśnikami. Rodzice dzieci z autyzmem podzielili się refleksjami dotyczącymi codziennego życia z osobą ze spektrum autyzmu.

Konferencja była doskonałą okazją do przedyskutowania wielu tematów dotyczących edukacji i terapii osób z autyzmem.

Zrodziła się idea:

  • cyklicznych spotkań warsztatowych, które dałyby możliwość doskonalenia różnych umiejętności wykorzystywanych podczas pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oferta w tym zakresie powinna być skierowana do nauczycieli, studentów, a także rodziców.
  • powołania w Gdyni placówki medycznej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • nawiązania współpracy ze szkołami medycznymi w celu popularyzacji terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Dziękujemy współorganizatorowi konferencji – Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Gdynia – za współpracę, a słuchaczom za liczne przybycie.

Za organizatorów
Dyrektor ZSS Nr 17
K.Zdunek

Powrót