arterapia1

ARTETERAPIA TO TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ.

Głównym celem arteterapii jest wykorzystanie twórczości w celach leczniczych., czyli wyrównywanie braków psychofizycznych uczestnika terapii poprzez kontakt ze sztuką.

Zajęcia prowadzone są w formach:

Teatroterapii

Biblioterapii

Muzykoterapii

Choreoterapii

Poprzez twórczą aktywność uczestników arteterapia ma na celu:

  • Ukształtowanie ucznia kreatywnego
  • Rozwijane osobowości ucznia
  • Rozwijanie u ucznia własnych działań twórczych
  • Uzewnętrznianie świata własnych przeżyć i odczuć
  • Kształtowanie własnego charakteru
  • Integrowanie grupy
  • Budowanie więzi w grupie
  • Rozbudzanie zainteresowań.
  • Relaks, przyjemność, odpoczynek