Drużyna Nieprzetartego Szlaku ZHP

 

Na terenie naszej szkoły działa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku, która poprzez swoją działalność realizuje główne zasady harcerskiego systemu wychowawczego oraz skutecznie przyczynia się do procesu rehabilitacji i rozwoju dzieci.

We wrześniu odbył się Harcerski start przy wspólnym grillowaniu, zabawach sportowych i pląsach.

Harcerze poznają ideały i tradycje harcerskie , zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz uczą się jak pomagać innym. Spotykają się na zbiórkach, gdzie uczą się Prawa Harcerskiego, piosenek, pląsów oraz okrzyków harcerskich.

Spotkania są okazją do poznania nowego środowiska, nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy.

 Harcerze należący do drużyny mają okazję uczestniczyć w różnorakich imprezach, ogniskach, dyskotekach oraz biwakach

 Zapraszamy w nasze szeregi.
Zostań członkiem Nieprzetartego Szlaku (NS) w ZHP, a nie pożałujesz!

  Czuwaj !!!

Lidia Pultyn

Monika Prusak

Nieprzetarty Szlak – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski.

 Powstał w 1958 roku w czasie pierwszego kursu dla nauczycieli i wychowawców zakładów leczniczych w Rabce. Kurs zorganizowano w Polsce przez Główną Kwaterę ZHP, ówczesne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Od samego początku inspiratorem ruchu, jego sercem i mózgiem była Maria Łyczko. Najpierw jako szef sztabu, a potem przez wiele lat Kierownik Wydziału „Nieprzetartego Szlaku”.