SKS CHŁOPCY

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.25 do 16.50.

Zajęcia szkolnego koła sportowego są adresowane do wszystkich zainteresowanych uczniów, tak aby swym zasięgiem objąć jak największą ich liczbę. Dają możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu. Poprzez sport kształtują odpowiednie wzorce zachowań, eliminując niewłaściwe nawyki. Zajęcia mają charakter rekrutacyjny do czynnego uprawiania sportu, tak aby pokazać najmłodszym korzyści wynikające ze spędzania wolnego czasu aktywnie w rówieśniczej grupie.
Młodzież z chęcią uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych a szczególnie w wewnątrzszkolnych zawodach sportowych.

W ramach SKS odbywają się w naszej szkole zawody w takich dyscyplinach sportu jak:

 • PIŁKA NOŻNA,
 • UNIHOKEJ,
 • SIŁOWANIE NA RĘKĘ,
 • KOSZYKÓWKA,
 • TENIS STOŁOWY,
 • BADMINTON,
 • DWA OGNIE.

Ponadto, uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia od początku roku szkolnego, rywalizują o miano „Sportowca Roku”. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie pucharu nastąpi na co rocznej GALI SPORTU.

Wnioski:

 • praca z grupą w celu przygotowania do dalszych rozgrywek
 • doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych zawodników
 • zorganizowanie szkolnych rozgrywek w celu wyłonienia talentów
 • motywowanie uczniów klas do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ to oni będą reprezentować naszą szkołę w przyszłości