cook-2-300x225

DOŻYWIANIE

Zapraszamy na pyszne obiady.

OBIADY

  • Szkoła organizuje dożywianie dla uczniów i pracowników szkoły
  • Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
  • Od 1 września 2021 koszt obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł

 

  • Termin wpłaty za miesiąc wrzesień – do 10 września 2021
  • Podstawą zapisu na obiady jest wypełnienie „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” i złożenie jej u kierownika świetlicy lub intendenta
  • Opłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto żywieniowe szkoły: 74 1440 1026 0000 0000 1254 5932

Przetwarzaniem danych w związku z opłatami zajmuje się kierownik świetlicy – Elżbieta Barszczewska