Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie2017-10-11T10:13:05+00:00
Od 2011 roku nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem programu jest stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
Obecnie ubiegamy się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
W roku 2015/16 zrealizowaliśmy projekt „Z higieną za pan brat„, a w roku 2016/17 projekt ” Aktywni na co dzień„. W ramach projektów uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach, wycieczkach, zajęciach sportowych i edukacyjnych.
W projektach uczestniczyła cała społeczność szkolna.