Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dla Szkoły Podstawowej nr 24

 • 2 listopada (wtorek)
 • 12 listopada (piątek)
 • 2 maja (poniedziałek)
 • 24 maja (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maja (środa) – egzamin ósmoklasisty
 • 26 maja (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
 • 15 czerwca (środa)
 • 17 czerwca (piątek)

Dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

 • 2 listopada (wtorek)
 • 12 listopada (piątek)
 • 2 maja (poniedziałek)
 • 15 czerwca (środa)
 • 17 czerwca (piątek