Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, wydłużeniu ulega termin ogłoszenia wyników naboru na 23.04.2020 (czwartek).