26 maja 2015 roku grupa naszych uczniów pod opieką pani Alicji Kozikowskiej i pani Bogusi Jaksiny wzięła udział w XIII Europejskich Spotkaniach Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego „Europejska fauna i flora”, zorganizowanych przez PZKS w Wejherowie.

Celem spotkania było:

 • propagowanie działań na rzecz upowszechniania idei jedności europejskiej,
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej europejskiej fauny i flory,
 • stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu nowych sytuacji,
 • nabywanie w trakcie zabawy nowej wiedzy i umiejętności,
 • integrowanie uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Uczestnicy wykonywali zadania tematyczne na ośmiu punktach kontrolnych:

 • ssaki lądowe – zwierzęta w gospodarstwie domowym,
 • drzewa i krzewy,
 • ssaki lądowe – las,
 • ssaki i ryby morskie,
 • gady i płazy,
 • owady i pajęczaki,
 • ptaki,
 • kwiaty.

Nasi zawodnicy w składzie: Julka, Agnieszka, MarysiaMarek spisali się na medal i zajęli I miejsce!