Serdecznie witamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Opiekunów w nowym roku szkolnym.

Nasza placówka zapewnia edukację i opiekę uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podopiecznym zapewniamy, dostosowane do ich potrzeb i możliwości, metody pracy i nauki, wysoce wykwalifikowaną kadrę oraz szereg zajęć dodatkowych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z naszą ofertą i zgłoszenia dziecka na wybrane zajęcia. W celu poznania kryteriów zapisu i terminów zajęć prosimy o kontakt bezpośrednio z osobami prowadzącymi.

Zajęcia w ramach świetlicy terapeutycznej:

 • hipoterapia (dla uczniów klas I-III) – mgr Ola Dydycz
 • hydroterapia i masaż suchy – mgr Monika Kobalczyk
 • zajęcia metodą Tomatisa – mgr Maja Gawlik
 • zajęcia z psychologiem – mgr Mariola Miszewska

Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

 • zajęcia plastyczne z elementami ceramiki – mgr Dominika Szulc, mgr Magdalena Seweryn
 • zajęcia sportowe – pływanie – mgr Katarzyna Mikos
 • zajęcia sportowe – SKS – mgr Piotr Formela
 • zajęcia wokalne – mgr Lidia Pultyn
 • zajęcia muzyczne – „Czardasz” – mgr Adam Zieliński
 • kółko plastyczne – mgr Ewa Gada
 • zajęcia terapeutyczne „Bezpieczni Razem” – mgr Mariola Miszewska

Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • Zajęcia arteterapeutyczne – mgr Ewa Skrodzka, mgr Sabina Schenk
 • Zajęcia teatralne – mgr Ewa Skrodzka, mgr Sabina Schenk

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do świetlicy ogólnej oraz na szkolne obiady zapraszamy do kontaktu z mgr Elżbietą Barszczewską lub mgr Olą Dydycz.

Przydatne dokumenty do pobrania: