22 maja 2014 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie odbyły się XII Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego. Nasza drużyna w składzie: Agnieszka Ciążyńska, Gracjana Rankau, Jonatan Żołędziowski i Tomasz Kochanek, pod opieką pani Bogusi Jaksiny i Grażyny Wróbel, zajęła VI miejsce. Patronat nad imprezą objął pan Jarosław Wałęsa – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ufundował on nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny i upominki dla wszystkich uczestników. Sponsorem nagród było również Starostwo Powiatowe w Wejherowie. W Spotkaniach uczestniczyło 8 zespołów (zespół liczył cztery osoby) z Województwa Pomorskiego. Na ośmiu stanowiskach kontrolnych- na każdym wspaniała dekoracja, odpowiednie rekwizyty oraz do wykonania teoretyczne i praktyczne zadania tematyczne by zdobywać, poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę dotyczącą wybitnych Europejczyków.