11 marca 2015r. dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 bawiły się w Rodzinnym Centrum Rozrywki Summer Baby w Wejherowie.

Doskonaliły swoją sprawność ruchową poprzez pokonywanie torów przeszkód, równoważnie, wspinanie się po drabinkach.

Rozwijały swoje kompetencje społeczne aktywnym udziałem w zabawach z rówieśnikami.

Wyjście sprawiło wychowankom mnóstwo radości.