Wybraliśmy się wspólnie OP i PP  na sanki, korzystając z przepięknej pogody, aby dobrze się bawić na śniegu.

Skorzystaliśmy z pobliskiej górki przy szkole.