Zarządzenie dyrektora w sprawie nauczania hybrydowego.