Uczniowie naszej Szkoły Przysposabiającej do Pracy na zajęciach przysposobienia do pracy – pamiątkarstwie.