W dniu 6 .11.2014 młodzież SPdP uczestniczyła w wycieczce do Tczewa. Podczas warsztatów plastycznych w „Fabryce Sztuki” uczniowie poznali nową technikę plastyczną-malowanie tuszem i patykiem, a następnie wykonywali własne prace. Brali też udział w zajęciach lepienia w glinie, tworząc własne kompozycje.W przerwie między zajęciami uczestnicy wycieczki zwiedzali wystawę prac dyplomowych studentów ASP w Gdańsku pt.”Linoryt” i wysłuchali opowiadania o powstaniu tych prac.