Już po raz dziewiąty nasza szkoła organizowała Wojewódzki Konkurs dla Młodzieży Szkół Przysposabiających do Pracy „ Ja w domu i w społeczeństwie” . Podczas konkursu uczestnicy wykazują się umiejętnościami i wiedzą z następujących przedmiotów:

  • funkcjonowania osobistego i społecznego

  • pamiątkarstwa

  • introligatorstwa/zajęć technicznych

  • ogrodnictwa

  • gospodarstwa domowego

Każdy zespół starał się jak najlepiej wykonać konkursowe zadania, a jury przyznawało punkty zgodnie z ustalonymi kryteriami. W tym roku nasza szkoła zajęła II miejsce.