Ważne! Prosimy o NIE dokonywanie płatności za obiady styczniowe w grudniu.

Informacja o kwocie do zapłaty zostanie przekazana w dniach 3-4 stycznia 2024 czyli po przerwie świątecznej.
Wszelkie płatności należy dokonać dopiero w styczniu, termin płatności będzie wydłużony do 12.01.2024r.