Dostosowując się do zaleceń MZ i GIS oraz MEN (unikanie zgromadzeń i zachowanie dystansu społecznego) w bieżącym roku rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następujący sposób:

  1. godz. 9:00 – uczniowie (wraz z rodzicami) klas SPSP
  2.  godz. 10:00 – uczniowie (wraz z rodzicami) klas 4-8 SP
  3.  godz. 11:00 – uczniowie (wraz z rodzicami) klas 1-3, OP i PP

Wszyscy przebywający na terenie Szkoły będą zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku oraz zachowaniem odległości ok.1-1,5m.

Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej, a następnie uczniowie (oraz Ich rodzice) wraz z wychowawcami udadzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Pomiędzy kolejnymi spotkaniami sale będą dezynfekowane i wietrzone.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni