logo

23.06.2015 roku zrealizowany został na terenie szkoły projekt wolontariacki pt. „Tablet na autyzm – mój tablet mówi za mnie i pomaga mi funkcjonować w grupie”.

W ramach projektu, realizowanego we współpracy z 6 wolontariuszami Fundacji, nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności komunikacji, z wykorzystaniem tabletów, w czasie wspólnych zajęć rekreacyjnych, z dziećmi z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni.

W ramach przygotowań do zajęć zakupione zostały, ze środków Fundacji, 4 tablety, które uczniowie będą mogli wykorzystywać do codziennej komunikacji na terenie klasy i szkoły. Wolontariusze pomogli także opracować tablice komunikacyjne w zestawie darmowych aplikacji Azahar, opracowanych na potrzeby osób z autyzmem.

Azahar jest wynikiem współpracy Grupy Autyzmu i Trudności w Nauce Instytutu Robotyki Uniwersytetu w Walencji i Fundacji Orange w Hiszpanii. Jest to zestaw darmowych aplikacji służących do komunikowania się, rozrywki i planowania działań. Zainstalowane na tablecie, komputerze lub smartfonie pomagają poprawić jakość życia oraz zwiększyć niezależność osób z autyzmem i/lub z niepełnosprawnością intelektualną.

logo_azahar

Dziękujemy wszystkim osobom które zaangażowały się z realizację projektu.