Z radością informujemy, że Nasza Szkoła przystąpiła do projektu „Kręgi Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.
To projekt ogólnopolski, do którego zaproszono wybrane ośrodki z całego kraju.
W województwie pomorskim do projektu zakwalifikowały się następujące szkoły:
Szkoła podstawowa specjalna nr 26 w Gdańsku, Niepubliczne Placówki Oświatowe Koło PSONI w Elblągu, Niepubliczne Placówki Oświatowe PSONI w Gdańsku. Współpraca sięga aż do województwa małopolskiego, gdzie znajduje się Koło PSONI w Jabłonce „BARKA”.
W Gdyni jako pierwsi rozpoczynamy realizację Modelu Szkoła w Kręgach Wsparcia, która opiera się na podejściu skoncentrowanym na uczniu i jego rodzinie.
Fundamentem programu jest wizja szkoły opartej na założeniach ICF i F-Words for Child Development.
Główną ideą projektu jest rozwijanie współpracy ze społecznością lokalną pod kątem aktywności i nowych ról społecznych pełnionych przez uczniów w trakcie trwania nauki i po jej zakończeniu.