W listopadzie 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się podsumowanie II edycji konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO”.

Konkurs organizowany był przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła wyróżnienie w kategorii „PRZYJAZNE MIEJSCE”.

Podczas konferencji podsumowującej konkurs wystąpili prelegenci reprezentujący różne instytucje pracujące na rzecz dzieci. Sekrtetarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki podkreślił znaczenie wszystkich działań związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

Joanna Wrona-dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wygłosiła wykład pt.: „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa”.