14 stycznia 2016 odbył się kolejny koncert „PANI MUZYKA ZAPRASZA”. Tematem spotkania były kolędy i zwyczaje zapustne. Na koncercie dzieci zabawiły się w kolędników. Zaśpiewały kolędy z gwiazdą, pomagały kolędować przebierańcom jak: turoń, bocian, dziady. Na zakończenie kolędowania odbyły się tańce.