3 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły Krystyny Zdunek i wicedyrektora Elżbiety Gruchały oraz wychowawców, rodziców i kolegów, zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Dzieci z klasy pierwszej przedstawiły przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Stencel i Karoliny Drawc program artystyczny pt. ,,Ślubowanie”. Pierwszaki z przejęciem wykonywały zadania oraz śpiewały i tańczyły  do piosenki „Zuch” i „Woogie boogie”.

Następnie uczniowie oddziału przedszkolnego, klasy drugiej i trzeciej wyrecytowały wierszyki.

Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie, którego treść odczytała wychowawczyni klasy pierwszej.

Po ślubowaniu pani dyrektor Krystyna Zdunek wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdyni. Każdy świeżo pasowany uczeń, otrzymał dyplom i rożek smakołyków oraz drobne upominki od kolegów ze starszych klas.

Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia uczniowie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek.