Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021.

9:00 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

10:00 – klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej

11:00 – klasy I-III Szkoły Podstawowej

Rozpoczęcie odbędzie się w sali gimnastycznej.

Po rozpoczęciu rodzice wraz z uczniami proszeni są o udanie się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Informacje i zapisy do świetlicy oraz na obiady w sali nr 7, po spotkaniu z wychowawcami.