Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ogłasza nabór do:

  1. Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 9 lat) z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  3. Szkoły Przysposabiającej do Pracy na 2 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski należy składać w terminie do 17.04.2016 r. w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach (dotyczy poz. 1 i 2), opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .