NAUKA PŁYWANIA I HYDROKINEZYTERAPIA

Zajęcia hydrokinezyterapii odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 14.45- 15.30. na Pływalni przy ZS NR 7 w Gdyni Witomino, ul.Stawna 4-6.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
WSTĘP

Woda, dzięki swym różnorodnym właściwościom fizycznym i chemicznym od wieków wykorzystywana jest jako środek leczniczy i profilaktyczny. Dzisiaj środowisko wodne wykorzystujemy do profilaktyki, diagnostyki. terapii, nazywając oddziaływanie wody na organizm żywy – hydroterapią, a ćwiczenia ruchowe, terapeutyczne w wodzie – hydrokinezyterapią.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

Kwalifikacja do zajęć odbywa się na podstawie deklaracji rodziców oraz możliwości organizacyjnych szkoły i dostępności pływalni. Opiekę nad uczniami sprawują : nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – mgr Katarzyna Mikos oraz nauczyciel wychowania fizycznego – mgr Piotr Formela .

CELE I ZADANIA

Głównym celem ćwiczeń w wodzie jest :

  • wyeliminowanie lęku i oswojenie ze środowiskiem wodnym
  • a także :

  • poprawa postawy ciała
  • zwiększeni wydolności organizmu
  • opanowanie umiejętności pływania

Głównym zadaniem nauki pływania i ćwiczeń w wodzie jest :

  • nauczenie takich sposobów pływackich, które będą oddziaływały w maksymalnym stopniu na deformacje w układzie ruchu oraz wpływały pobudzająco na układ nerwowy

Inne zadania to :

  • podniesienie sprawności układu oddechowego
  • obniżenie tonusu mięśniowego całego organizmu, w tym grup mięśni przykurczonych
  • odciążenie układu kostno- stawowego