Stołówka szkolna zaprasza na obiady od piątku 4 września. Koszt obiadu 3,50 zł.

W miesiącu wrześniu koszt 66,50 zł, płatne do 4 września, w sekretariacie szkoły.

Zapisy od 1 września u kierownika świetlicy.