W związku z przejściem ZSS nr 17 w Gdyni na naukę zdalną z powodu wysokiej absencji uczniów i nauczycieli informuję:

  1. Dowozy będą realizowane tylko dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i
    Oddziału Przedszkolnego
  2. W dniach od 07 lutego do 11 lutego 2022 r. nie organizuje się
    żywienia (obiady)
  3. Szkoła w dniach od 07 lutego do 11 lutego 2022 zapewnia zajęcia
    świetlicowe dla uczniów o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Tomporowska