Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ogłasza nabór do:

 1. Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 3 lat z autyzmem bądź
  niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci z autyzmem bądź niepełnosprawnościami
  sprzężonymi w wieku od 6 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;
 3. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 4. Szkoły Przysposabiającej do Pracy na 2 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
  umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25).

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach (dotyczy poz. 1 i 2),
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy poz. 1 i 2)
  lub
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych trwa cały rok.