Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni zachęca do skorzystania z konsultacji w dniu 1.04.2017 r. (sobota) ze specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki specjalnej oraz neurologopedii w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Prosimy na
konsultacje rejestrować się telefonicznie pod nr 58 625 35 02 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 (z podaniem informacji o chęci uczestnictwa w konsultacjach w dniu 1.04.2017 r. oraz nazwiska
osoby konsultującej).

Nasi specjaliści:

  • dr Dorota Dykalska-Bieck – psycholog (godz. 10- 15)
  • mgr Natalia Dzido – oligofrenopedagog (godz. 12-15)
  • mgr Marta Malewicz – psycholog, oligofrenopedagog (godz. 10-15)
  • mgr Kornelia Szmigiel – pedagog, neurologopeda (godz. 10-15)