9 grudnia 2014 r był uroczystym wydarzeniem w życiu Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2. W tym dniu odbyło się spotkanie z absolwentami z okazji Jubileuszu 10-lecia SPdP. W uroczystości uczestniczyli byli wychowankowie placówki wraz z rodzicami oraz ich wychowawcy, a także Dyrekcja, obecni uczniowie, ich opiekunowie i kadra pedagogiczna.

Spotkanie było okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania w pamięci osób i zdarzeń z życia szkoły, które tworzyły jej historię. Skłaniało do wspomnień i refleksji, dostarczyło wielu wzruszeń, sprzyjało rozmowom, a także było okazją do wspólnych zdjęć.