Trzeba miastu spojrzeć w oczy (…)
Już tej chwili, tej uroczej
się nie zapomni, się zapamięta

Uczniowie klas I-III B oraz AIIIA Szkoły Podstawowej nr 24 w roku szkolnym 2014/2015 biorą udział w realizacji programu „Gdynia da się lubić”

Program edukacyjno-wychowawczy został stworzony z myślą o tym, aby rozbudzić w uczniach poczucie przynależności do miasta Gdynia. Miasta, w którym mieszkają i  uczą się oraz aby  przybliżyć jego historię i uwrażliwić na otaczające ich piękno przyrody, a w szczególności na niezwykłość krajobrazu nadmorskiego.
Korzystając z wrześniowej pogody, uczniowie wraz z opiekunami wybrali się do Info-box-u aby na planie miasta odszukać miejsce swojego zamieszkania, budynek  szkoły oraz inne ważne  miejsca w Gdyni. Z platformy widokowej podziwiali  fragment panoramy krajobrazu miejskiego.