W marcu  zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły aby wspólnie obejrzeć interaktywną wystawę w Centrum Nauki Experyment. Wystawa pozwoliła  wielozmysłowo doświadczyć zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Połączenie nauki i zabawy pomogło nam zrozumieć  otaczające zjawiska oraz pobudziło naszą ciekawość świata.