Zajęcia terapeutyczne wspomagają spotkania specjalistów z Rodzicami lub Opiekunami w ramach  „Szkoły dla Rodziców”

„ SZKOŁA DLA RODZICÓW ”

Od wielu lat szkoła organizuje dla Rodziców i Opiekunów naszych  uczniów rodzinne poradnictwo w formie „Szkoły dla  Rodziców”.

W roku szkolnym 2000/2001 „Szkoła dla Rodziców” została wpisana w  „Program Wychowawczy ZSS Nr 17 w Gdyni”.

Zadania „Szkoły dla Rodziców”

 • wspieranie Rodziców i rozwijanie ich rodzicielskich kompetencji,
 • uczenie Rodziców sposobów wspomagania i stymulowania dzieci w środowisku rodzinnym,
 • pomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją dzieci i rodziny,
 • oferowanie Rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W roku szkolnym 2019/2020  proponuje się spotkania z:

 • psychologiem,
 • pedagogiem,
 • edukatorem seksualnym,
 • logopedą,
 • rehabilitantem
 • terapeutą pedagogicznym.

Formy spotkań:

 • spotkania grupowe – szkolenia, warsztaty, grupa wsparcia.
 • spotkania indywidualne ze specjalistami – konsultacje  i doradztwo
 • edukacja on –line.

Czas spotkań: cały rok szkolny

 

Opiekun: Danuta Sowińska