„ Szkoła dla Rodziców”

Od wielu lat szkoła organizuje dla Rodziców i Opiekunów naszych  uczniów rodzinne poradnictwo.  Jedną z proponowanych form jest „Szkoła dla Rodziców”.

W roku szkolnym 2000/2001 „Szkoła dla Rodziców” została wpisana  w  „Program Wychowawczy ZSS Nr 17 w Gdyni”.

Zadania „Szkoły dla Rodziców”:                                                                           

  • wspieranie Rodziców oraz rozwijanie ich rodzicielskich kompetencji,
  • uczenie Rodziców sposobów wspomagania i stymulowania dzieci w środowisku rodzinnym,
  • pomaganie w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją dzieci i rodziny,
  • oferowanie Rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Adresatami „ Szkoły dla Rodziców ” są:  Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 proponuje się spotkania z:

psychologiem, pedagogiem, edukatorem seksualnym,  rehabilitantem, nauczycielem terapii pedagogicznej, nauczycielem języka angielskiego oraz logopedą.

Formy spotkań:

  • spotkania grupowe – szkolenia, warsztaty, grupa wsparcia.
  • spotkania indywidualne ze specjalistami – konsultacje  i doradztwo.
  • edukacja on –line.

 

Czas spotkań: cały rok szkolny

Opiekun: Danuta Sowińska