Szanowni Rodzice

W dniach od 18 do 22 marca oraz 01 kwietnia 2019r. trwało w naszej szkole referendum dotyczące strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego„NSZZ Solidarność pracowników oświaty”. 98% pracowników opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej, co należy rozumieć , że jeśli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Rządem a związkami zawodowymi – w poniedziałek, 8 kwietnia, zawiesimy wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych wobec naszych Uczniów do momentu odwołania akcji strajkowej.

Jednocześnie informuję, że egzamin gimnazjalistów odbędzie się zgodnie z planem, tj w dniach 10,11,12.04.2019r.

Rekolekcje Wielkopostne będą odbywały się w dniach 8,9,10.04.2019 r. w godzinach 9:00 – 10:30 w Kościele Św. Stanisława Kostki, ul. Tatrzańska.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego są to dni wolne od zajęć edukacyjnych.
W związku z planowanym strajkiem prosimy o osobistą opiekę nad dziećmi w czasie ich trwania, jak również w drodze do i z Kościoła.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele ZSS nr 17 w Gdyni.