19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Ten dzień to  moment refleksji nad tym, jak najmłodsi są chronieni przed krzywdzeniem. Zjawisko to jest nadal problemem powszechnym i bardzo poważnym. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci powinno być odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Równie ważna jest tu świadomość rodziców czy profesjonalistów na temat zapobiegania krzywdzeniu, jak i umiejętność reagowania świadków przemocy.

Dzień 19 listopada , jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Ogólnopolskim Dniem  Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu.. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

W dniu  Międzynarodowego  Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. warto zwrócić uwagę na nową kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „PANDEMIA PRZEMOCY”.

Kampania społeczna „Pandemia przemocy”,  ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem.  Covidowym  zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych.                           

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

                                     

                             Zakrywaj usta! Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc!

             Myj ręce! Ale nie umywaj ich od odpowiedzialności, gdy jesteś świadkiem przemocy!

                              Zachowaj dystans! Ale bądź blisko, kiedy ktoś Cię potrzebuje!

                             Chroń starszych! Ale nie ignoruj przemocy wobec najmłodszych!

Pozdrawiam serdecznie

Mariola Miszewska – psycholog szkolny