O B I A D Y    S Z K O L N E

Żywienie rozpoczynamy od czwartku 7 września.

Koszt obiadu dla ucznia – 5, 50 zł

Opłata za wrzesień 2023 – 93,50 zł (5,50 zł x 17 dni). Termin wpłaty do czwartku – 14 IX 2023

Opłata za październik 2023 – 110 zł (5,50 zł x 20 dni). Termin wpłaty do czwartku – 28 IX 2023

Zapisy p. 6 (parter) – p. Klaudia Mazurek

Płatności wyłącznie na konto bankowe.

Nr konta do wpłat:

74144010260000000012545932

W treści przelewu należy koniecznie wpisać:

imię i nazwisko dziecka

miesiąc którego przelew dotyczy