W roku szkolnym 2007/08 nasza Szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego pracownię do komunikacji alternatywnej dla osób niemówiących i niepełnosprawnych.

W skład wyposażenia pracowni wchodzą między innymi:

  • komputery wyposażone w specjalistyczne urządzenia peryferyjne ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym – ekrany dotykowe, dostosowane klawiatury i wskaźniki
  • zestaw komunikatorów przenośnych dla osób niemówiących
  • specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia dynamicznych, udźwiękowionych tablic komunikacyjnych dla osób niemówiących, oraz nakładek na klawiaturę IntelliKeys
  • zestaw programów edukacyjnych

W roku 2011 wyposażenie pracowni zostało wzbogacone o dodatkowe urządzenia i oprogramowanie w ramach projektu „Bliżej Marzeń”, dzięki któremu udało się także zapewnić dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia komunikacji AAC dla uczniów placówki.

Uczniowie, którzy tego potrzebują, używają przenośnych komunikatorów na zajęciach lekcyjnych w celu aktywizacji komunikacji, zwiększenia możliwości sygnalizacji potrzeb i zainteresowań oraz aktywizacji na zajęciach.

Dobór komunikatorów oraz technik i strategii porozumiewania się uczniów, jest ustalany na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb komunikacyjnych oraz funkcjonowania sensoryczno-motorycznego, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi i rodzicami uczniów z trudnościami w porozumiewania się. Obecnie część uczniów wykorzystuje do komunikacji tablety multimedialne z oprogramowaniem umożliwiającym porozumiewanie się metodami AAC

Efekty pracy w postaci aktywizacji komunikacji uczniów są widoczne. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych urządzeń. Wykazują dużą motywację do pracy, dla wielu z nich jest to pierwsza możliwość wyrażenia swoich potrzeb i emocji, oraz zaprezentowania swoich możliwości w kontekście przekazywania i zapamiętanych informacji.

Członkowie rady pedagogicznej zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystywania ww. sprzętu, przeprowadziliśmy także szereg pokazów dla zainteresowanych osób z zewnątrz (studentów, nauczycieli i terapeutów z innych ośrodków)

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do lektury artykułu „Programy edukacyjne na tablety” lub do kontaktu na adres magda.g.seweryn@gmail.com