Grupa muzyczna CZAR-DASZ działa w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Należą do niej uczniowie z licznymi niepełnosprawnościami. Głównym założeniem twórców zespołu „Czar-Dasz” jest pokazanie, że młodzież niepełnosprawna może realizować się również poprzez muzykę. Naszym celem jest artystyczne wykonanie utworów, opracowanie ich w atrakcyjny sposób, pobudzanie i rozwijanie muzycznych zainteresowań, wdrażanie do uczestnictwa w zespołach amatorskich i uczenie kulturalnego spędzania czasu wolnego od nauk, a w przyszłości czasu wolnego od pracy.

Działalność grupy muzycznej „Czar-Dasz” uczy obcowania z muzyką. Wiemy, że muzyka w sposób widoczny oddziałuje na sferę uczuciową i wyobrażeniową dziecka, wprowadza ożywienie i radość, niezwykle silnie zachęca do aktywnego uczestnictwa w jej odtwarzaniu. Zajęcia z muzyką silnie pobudzają i porządkują reakcje, ożywiają emocjonalnie wnosząc element radości i zainteresowania, wpływają terapeutycznie na wszystkie funkcje psychiczne, na motorykę, podnosząc wiarę we własne siły, dają satysfakcję, są bodźcem do dalszych wysiłków.

Uczniowie grają na takich instrumentach jak: keyboard, marakasy, bongosy, tamburyna. W skład zespołu wchodzą też wokalistki, które śpiewają różne otwory muzyczne z repertuaru „Czar-Dasz”. Grupa muzyczna „Czar-Dasz” miała okazję reprezentować się szerszej publiczności grając i śpiewając na terenie Pomorza. Zespół czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych. Kierownikiem artystycznym orkiestry „Czardasz” jest mgr Lidia Pultyn Kierownikiem muzycznym jest mgr Adam Zieliński.

„Uwrażliwienie na kulturę muzyczną jest swoistym „oknem na świat” ludzkich dążeń, postaw, osiągnięć i zmagań. Kto uprawia muzykę posiada to okno, może w każdej chwili z niego korzystać, życie jego jest wszechstronniejsze, intensywniejsze i bogatsze.”